باتری 225 آمپر آکو (های پیل) + ارسال و نصب رایگان

6,074,000 تومان8,850,000 تومان
مناسب خودروهای
  • اتوبوس های درون شهری و برون شهری _ تریلی و ...
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 240 آمپر سپاهان (اکسیژن) + ارسال و نصب رایگان

6,480,000 تومان9,600,000 تومان
مناسب خودروهای
  • تمام اتوبوس های شهری و برون شهری _ ماشین های تریلی و …
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 90 آمپر آکو (های پیل) + ارسال و نصب رایگان

2,250,000 تومان3,420,000 تومان
مناسب خودروهای
  • خاور _ فوتون _ ایسوزو 5 تن _ انواع وانت زامیاد
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 90 آمپر صبا (واریان) + ارسال و نصب رایگان

2,000,000 تومان3,170,000 تومان
مناسب خودرو های
  • خاور _ فوتون _ ایسوزو 5 تن _ انواع وانت زامیاد
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر