نمایش 1–12 از 16 نتیجه

باتری 100 آمپر صبا (واریان) + ارسال و نصب رایگان

2,200,000 تومان3,500,000 تومان
مناسب برای خودروهای
 • مرسدس بنز G500، مرسدس بنز E350مرسدس بنز ، GLK350, مرسدس بنز ML350 ، مرسدس بنز E280, -مرسدس بنز کروک E350, مرسدس بنز CL500 و…
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 150 آمپر صبا (واریان) + ارسال و نصب رایگان

3,250,000 تومان5,200,000 تومان
مناسب خودرو های
 • کامیونت _ تریلی _ ایسوزو _ ولوو FH _ ولوو F12 _ ولوو N12 _ N10 _ اسکانیا _ رنو _ و ماشین آلات کشاورزی نظیر تراکتور، دانگ و فنگ و…
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 240 آمپر سپاهان (اکسیژن) + ارسال و نصب رایگان

6,480,000 تومان9,600,000 تومان
مناسب خودروهای
 • تمام اتوبوس های شهری و برون شهری _ ماشین های تریلی و …
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 200 آمپر سپاهان (اکسیژن) + ارسال و نصب رایگان

5,400,000 تومان8,000,000 تومان
مناسب خودروهای
 • اتوبوس ،تریلی ،کامیون
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 180 آمپر سپاهان (اکسیژن) + ارسال و نصب رایگان

4,860,000 تومان7,200,000 تومان
مناسب خودروهای
 • تمام اتوبوس های شهری و برون شهری _ ماشین های تریلی و …
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 170 آمپر سپاهان (اکسیژن) + ارسال و نصب رایگان

4,590,000 تومان6,800,000 تومان
مناسب خودروهای
 • اتوبوس ،تریلی ،کامیون ،...
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 150 آمپر سپاهان (اکسیژن) + ارسال و نصب رایگان

4,050,000 تومان6,000,000 تومان
مناسب خودروهای
 • کامیونت _ تریلی _ ایسوزو _ ولوو FH _ ولوو F12 _ ولوو N12 _ N10 _ اسکانیا _ رنو _ و ماشین آلات کشاورزی نظیر تراکتور، دانگ و فنگ و…
قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 225 آمپر آکو (های پیل) + ارسال و نصب رایگان

6,074,000 تومان8,850,000 تومان
مناسب خودروهای
 • اتوبوس های درون شهری و برون شهری _ تریلی و ...
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 200 آمپر آکو (های پیل) + ارسال و نصب رایگان

5,000,000 تومان7,600,000 تومان
مناسب خودروهای
 • اتوبوس ،تریلی ،کامیون
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 150 آمپر آکو (های پیل) + ارسال و نصب رایگان

3,750,000 تومان5,700,000 تومان
مناسب خودروهای
 • کامیونت _ تریلی _ ایسوزو _ ولوو FH _ ولوو F12 _ ولوو N12 _ N10 _ اسکانیا _ رنو _ و ماشین آلات کشاورزی نظیر تراکتور، دانگ و فنگ و…
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 100 آمپر آکو (های پیل) + ارسال و نصب رایگان

2,500,000 تومان3,800,000 تومان
مناسب خودروهای
 • مرسدس بنز G500، مرسدس بنز E350مرسدس بنز ، GLK350, مرسدس بنز ML350 ، مرسدس بنز E280, -مرسدس بنز کروک E350, مرسدس بنز CL500 و…
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر

باتری 90 آمپر آکو (های پیل) + ارسال و نصب رایگان

2,250,000 تومان3,420,000 تومان
مناسب خودروهای
 • خاور _ فوتون _ ایسوزو 5 تن _ انواع وانت زامیاد
  قیمت با دریافت باتری فرسوده هم آمپر